Grundtvigs livshistorie i ord og toner

I Grundtvigs tid (1783-1872) skete der store omvæltninger i Danmark og i Europa.
Grundtvig har om nogen sat sit præg på både kirke og skole med de velmenende ord om at "oplive og oplyse". Han har rigtig mange salmer og sange med i højskolesangbogen,- tænk blot på "Den signede dag med fryd vi ser", "Velkommen i den grønne lund", "Er lyset for de lærde blot" og "Folkeligt skal alt nu være". Vi følger ham igennem et langt begivenhedsrigt liv og synger nogle af de sange, vi finder i højskolesangbogen.

 
 
Programmet varer ca. 2 x 45 min. gerne med en kaffepause i midten.
Vi skal bruge højskolesangbøger + et klaver. Jeg spiller selv til fællessangen.
Honorar incl. transport: 5000 kr. 
Skriv til sangforedrag@gmail.com og hør mere.....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birgitte Hansen | Ringgade 115, 7600 Struer  | Tlf.: 28 404 304 | sangforedrag@gmail.com