Nordisk aften med fællessang

Vi har i de nordiske lande en meget værdifuld sangskat, som bringer os nærmere hinanden. Vi forstår - i store træk - hinandens sprog og vi synger hinandens sange. Højskolesangbogen indeholder mange af disse sange. Via sangene skaber vi større forståelse for det kulturelle fællesskab, vi har i Norden.
 
Her er nogle af de sange, jeg har valgt til mit program:
I Danmark er jeg født,
Har du visor, min vän,
Åh, den som var en løvetand, 
Med kåde smil,
Jeg ser de bøgelyse øer.
 
Programmet varer ca. 60 min. gerne med en kaffepause i midten.
Jeg fortæller om de begivenheder, der knytter sig til sangene, om digterne og komponisterne.
Vi skal bruge højskolesangbøger + et klaver. Jeg spiller selv til fællessangen.

Honorar: 4000 kr. incl transport.

Skriv til info@fællessangogfortælling.dk og hør mere.....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birgitte Hansen | Ringgade 115, 7600 Struer  | Tlf.: 28 404 304 | birgitte2009@gmail.com